• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimi

Muğla Koçluk Eğitimi

Koçluk Eğitimi

Koçluk insana, insanın iç dünyasına, onun kendisi ve başkaları ile olan ilişkilerine bütünsel olarak yaklaşan, kişinin kendi doğrusunu ve çözümünü bulmasına, hedef belirlemesine ve en önemlilerinden biri olan kendini tanımasına aracılık eden bir süreç ve süreçte kişiye danışmanlık yapılan profesyonel bir destektir. Koçlukta tavsiye vermek ve yönlendirmenin aksine güçlü sorular sorarak kişinin içsel farkındalığını keşfetmesine yardımcı olmak esastır. Hayatınızdaki “keşkeler”, sizde çok büyük değişiklikler yaratabilir miydi? Bu sorulardan birine bile “evet” cevabını verdiyseniz yaşam koçluğu size şaşırtıcı bir deneyim kazandıracaktır. Yaşam koçluğu, hayatınıza dikiz aynasından bakarken, göremediğiniz kör noktaları keşfe

Muğla Koçluk Eğitimi

Koçluk Eğitimi

Koçluk, danışana, onun yapabileceğinin en iyisine ulaşmasına, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesine yardım ettiği bir ortaklıktır. Muğla Koçluk Eğitimi, kişinin geçmişi ile değil, bugünü ve geleceği ile ilgilenir. Yani, içinde henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyelin kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek olan kişinin bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlar. Koçluğun özü yaratıcı olmak ve çözüm seçeneklerini artırmaktır. Davranış değişikliği insanın başkaları üzerinde yarattığı etkiyi anlamasından geçer. Davranış değişikliği sağlamak kolay bir süreç değildir. Çünkü değişim, kar

Muğla Koçluk Eğitimi

Koçluk Eğitimi

Gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini iş dünyası her geçen gün daha iyi kavrıyor. “Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracı olarak tanımlanır. Bu isim ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmakta. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz. Koçluk kişilerin farkındalık

Muğla Koçluk Eğitimleri

Koçluk Eğitimi

Muğla koçluk eğitimleri, alanında uzmanlaşmış profesyonel bir koçla koç olmak isteyen kişi arasında özel bir takım ilke ve prensiplere dayalı ve uzmanlık gerektiren bir süreç olarak tanımlanabilir. Koçluk seansları; profesyonel koçlarla karşılıklı olarak bire bir yapılan görüşmelere verilen isimdir. Danışan ve koç