• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Koçluk Sertifika Programı

Koçluk

Muğla Koçluk Sertifika Programı, profesyonel koç ile koçluk üzerine eğitim almayı hedefleyen birey arasında gerçekleştirilen, ilkelere dayalı bir şekilde yürütülen ve uzmanlık gerektiren bir süreç olarak tanımlanabilir. Muğla Koçluk Seansı ise; profesyonel koçlarla seans şeklinde yapılan bireysel görüşmelerdir. Danışan ve koç belirli bir konu üzerine odaklandıkları zaman bir ya da birkaç seans devam edecek olan bir çalışma içerisine girerler. Kendini geliştirmek ve bu anlamda kişisel gelişim tekniklerinden faydalanmak isteyen kişiler için profesyonel koçlarla yapılacak çalışmalar doğru bir başlangıç olabilir.

Muğla Koçluk Sertifika Eğitimi

Koçluk Sertifika Programları

“Yarın bambaşka biri olacağım, diyorsan neden bugünden başlamıyorsun.” diyerek gelişimi ve değişimimi ertelememek gerektiğinin altını bu söz ile ne güzel çizmiştir Epictetus. Bir hedefe ulaşmak, bir problemi çözmek veya kendi yaşamlarında bir değişiklik yapmak isteyenler bir koç ile çalışabilirler. Koçluk süresince amacımız gücümüzü farkına vararak yaşamımızdaki bize ait duygu, düşünce ve çevremizle ilişkili süreçlerin istediğimiz gibi yeniden düzenlenmesidir. Koçluk bir güven ilişkisidir, Koçunuz yol arkadaşınızdır. En önemlisi sizi rotada tutar, yolunuzu şaşırmazsınız. Koçluk çalışmasının en başında müşteri ve Koç bir anlaşma yaparlar

Muğla Koçluk

Koçluk

Muğla Koçluk eğitimleri koçla eğitimi alacak kişi arasında özel ilkelere dayalı ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Koçlarla karşılıklı bire bir yapılan her bir görüşmedir. Müşteri ve koç bir konuya odaklandığında bir ya da birkaç seanslık bir çalışma düzenine başlarlar. Muğla koçluk eğitiminde danışanlarımıza, bireysel koçluk yaptığımız kişilerin sahip oldukları bu kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak. Bireysel koçlukta kendi kaynaklarını harekete geçirebilen, onlardan yararlanmayı başaran insanlar, sorunlarının çözümü yolunda ilk büyük adımı atmış olacaklar. NLP ile bilinçaltında büyük bir değişim yaparak, istediğimiz olumlu sonuçlara daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşab

Muğla Koçluk Hizmeti

Koçluk

Muğla Koçluk Hizmetinde çalışacağınız Profesyonel Koç, danışanı ile birlikte çıktıkları yol boyunca bireyin kendisinde mevcut olarak bulunan içsel gücünü aktif bir şekilde kullanması, gerçek potansiyelinin farkına varması, performansını daha ileri düzeylere taşıması, arzu ettiği doğrultuda değişmesi ve gelişimini sağlayabilmesi için yargılamadan tamamen uzak ve sınırsız bir ortam meydana getirir. Koçluk, profesyonel anlamda kurulan etkileşimli bir diyalogtur ve koçluk

Muğla Profesyonel Koçluk

Profesyonel Koçluk

Muğla Profesyonel koçluk çalışmaları, koçluk yetkinliğine sahip nitelikli bir koç ile bir danışan kişi ya da takım/kurum arasında gerçekleştirilen, belirlenen ortak hedefler temel alınarak sıra dışı sonuçlara ulaşılmasını sağlayan profesyonel, sonuç odaklı ve dinamik bir ortaklık sürecidir. Koçluk

Muğla Koçluk

Koçluk

Muğla koçluk çalışmaları, insanların içlerinde hali hazırda bulunan gücü açığa çıkartmalarını ve hayatlarının her alanı içerisinde neler arzu ettiklerinin farkına varmaları ve iç dünyalarındaki kilitleri açmalarını, özel hayatlarında ve iş yaşamında huzurlu ve başarılı kişiler olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla danışan ve danışman arasında yapılan ve koçun belirli bir takım metodlar kullanarak yürüttüğü bir tür oturumlar dizisi olarak nitelendirilebilir. Muğla Koçluk